Werkconflict

Werkconflict

Zie bijgevoegd artikel waarin concrete adviezen worden gegeven hoe om te gaan met een conflict op het werk dat gerelateerd is aan ziekteverzuim (bijvoorbeeld wanneer uw baas het niet eens is met uw ziekmelding).

Artikel