Vluchtelingen

Vluchtelingen

ONTSPANNINGSOEFENINGEN

Deze site bevat oefeningen in 10 verschillende talen met betrekking tot ademhaling, aandacht, ontspanning en verbeelding die van nut kunnen zijn in de behandeling van vluchtelingen of andere cliënten met een andere taalachtergrond.

De oefeningen zijn trauma-sensitief. Er wordt tevens rekening gehouden dat hulpverleners niet steeds de taal van hun cliënten kunnen lezen. De oefeningen zijn door cliënten zelf te gebruiken of met assistentie van een hulpverlener.

Open website